Zastupitelstvo obce

starostka obce
Ing. Bc. Barbora Bažantová, tel.č. 606 612 377

1. místostarostka obce
Jiří Fait, tel.č. 702 160 875
2. místostarosta obce
Mgr. Petr Kollár,  MBA tel.č. 602 754 912

zastupitelé
Ing. Bc.  Ladislava Pěchová
Václav Studnička, tel. 723 004 121
Daniel Engler, tel.č. 777 955 103
Václav Fišer,
tel.č.  606 915 704
Kamil Vodák
Ing. Bc. Martin Vacek
,  tel.č. 724 666 331