Zastupitelstvo obce

starostka obce
Ing. Bc. Barbora Bažantová, tel.č. 606 612 377

1. místostarostka obce
MVDr. Emilie Klečková, tel.č. 736 113 119

2. místostarosta obce
Jiří Fait, tel.č. 724 585 735

zastupitelé
Ing. Bc.  Ladislava Pěchová
Daniel Engler,
tel.č. 777 955 103
Václav Fišer,
tel.č.  606 915 704
Kamil Vodák
Mgr. Petr Kollár MBA
, tel.č.  725 297 827
Ing. Bc. Martin Vacek
,  tel.č. 724 666 331