Zastupitelstvo obce

starostka obce
Ing. Barbora Bažantová 606 612 377

místostarosta obce
 Václav Fišer 606 915 704

zastupitelé
Ing. René Hlaváč 728 886 996
Daniel Engler
777 955 103
Ing. Andrea Kabelková
720 421 488
MVDr. Emilie Klečková
736 113 119
Soňa Prachfeldová
724 765 451
Mgr. Petr Kollár
725 297 827
Bc.Ing. Ladislava Pěchová