Správa hřbitova

Správce hřbitova – Obecní úřad
     Hannelore Pavlová, tel. 417 825 168

Otevírací doba
Od 1.3. do 30.9. – 8.00 – 20.00 hod
Od 1.10. do 30.11.- 8.00 – 17.00 hod
Od 1.12. do 28.2. – 8.00 – 16.00 hod

Řád veřejného pohřebiště