Správa hřbitova

Správce hřbitova – Obecní úřad
     Hannelore Pavlová, tel. 417 825 168

Otevírací doba
Od 01.04. do 31.10. – 7.00 – 20.00 hod.
Od 01.11. do 31.03. – 8.00 – 17.00 hod.

Řád veřejného pohřebiště