Správa hřbitova

Obecní úřad ve Světci upozorňuje všechny nájemce hrobových míst, kterým končí nájemní smlouva 31.12.2022, aby se v úřední dny pondělí a středa od 8.00-11.30 hod. a od 13.00 -16.30 hod. dostavili na obecní úřad ve Světci k prodloužení nájemní smlouvy.
V případě dotazů volejte 417 825 168.

Správce hřbitova – Obecní úřad
    Věra Dvořáková, tel. 417 825 168

Otevírací doba
Od 1.3. do 30.9. – 8.00 – 20.00 hod
Od 1.10. do 30.11.- 8.00 – 17.00 hod
Od 1.12. do 28.2. – 8.00 – 16.00 hod

Řád veřejného pohřebiště