Projekt Posilovací prvky v obci Světec

Projekt Posilovací prvky v obci Světec je spolufinancován Evropskou unií.
Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS SERVISO
Projekt řeší další rozvoj území obce Světec a posílení komunitního života v obci.