Podpora Ústeckého kraje

V roce 2017 byla poskytnuta neinvestiční dotace na ,, Vybavení hasičských zásahových jednotek“ – nákup zásahového oblečení, helmy a nákup nutného vybavení např. lana, svítilny, lékárničky pro zásahové jednotky JPO 5 SDH Světec a SDH Štrbice.
Děkujeme za poskytnutí neinvestiční dotace


Za podpory Ústeckého kraje byla v roce 2015 provedena rekonstrukce oplocení mateřské školy Chotějovice.