Kontejnery

Kovový a biologicky rozložitelný odpad
Občané obce Světec (Chotějovice, Štrbice, Úpoř) mohou kovový odpad odložit do sběrné nádoby a biologicky rozložitelný odpad odložit do velkoobjemového kontejneru umístěného ve Světci u hřbitova a to v následujících dnech:

Od 1.5.–31.10.každou středu v době od 13.00 – 17.00 hod. a
každou středu v době od 13.00 – 17.00 hod. a
Od 1.11.- 30.4.poslední středu v měsíci v době od 14.00 – 16.00 hod.

Biologicky rozložitelný odpad
Občané obce Chotějovice mohou biologicky rozložitelný odpad odložit do velkoobjemového kontejneru umístěného v Chotějovicích – ohrada (Palackého ul.) a to v následujících dnech:

Od 1.5. – 31.10. každou středu v době od 16.00 – 18.00 hod. a
každou sobotu v době od 10.00 – 12.00 hod.