Vybavení jednotky SDH Štrbice

Zastupitelstvo Ústeckého kraje svým usnesením ze dne 5. září 2022 rozhodlo o podpoře JSDHO ŠTRBICE formou dotace ve výši 72.000 Kč na VYBAVENÍ JEDNOTKY SDH ŠTRBICE OCHRANNÝMI PROSTŘEDKY

www.kr-ustecky.cz