Elektronická úřední deska ve Světci

Podpořil Ústecký kraj v rámci programu Ústecký kraj – Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2022 formou dotace ve výši 146 652,- Kč na Elektronickou úřední desku.