Poplatky

Poplatky lze hradit převodem z účtu na číslo účtu obce Světec 4323501/0100

1. Poplatky za komunální odpad

SPLATNOST  VE DVOU SPLÁTKÁCH do 31.3., 30.9. běžného roku
POPLATEK za komunální odpad 550,- Kč /  poplatník/  kalendářní rok.

Variabilní symbol se skládá z čísla popisného + čísla obce

Čísla obcí:
Světec          1
Chotějovice 2
Štrbice         3
Úpoř            4

Příklad: Bydlím ve Světci číslo popisné 180, variabilní symbol bude 1801

2. Poplatky za hrobová místa

SPLATNOST do 30.6. běžného roku

Druh hrobu Poplatek na 1 rok Poplatek na 5 let
jednohrob 80,- Kč 400,- Kč
dvojhrob 160,- Kč 800,- Kč
okénko v kolumbáriu 60,- Kč 300,- Kč
hrobka 240,- Kč 1 200,- Kč

3 . Poplatky za psy

SPLATNOST  do 31. března běžného roku

Sazba poplatku: 60,- Kč ročně za prvního psa, 100,- Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele.

4. Poplatky za pronájem pozemku

SPLATNOST  do 31. března běžného roku

Cena za pronájem pozemků je stanovena  3 Kč/m²