Vítáme Vás na internetových stránkách obce Světec

AKTUALITY

Nakládání s odpadem v době pandemie ZDE a ZDE

POMOC OBČANŮM STARŠÍCH 65 LET a HANDICAPOVANÝM
Pro občany starších 65 let a zdravotně handicapované obec Světec nabízí možnost sjednat donášku  potravin a léků.  Jedná se o občany, kteří nemají osobu blízkou nebo jehož okolí se nachází v karanténě. V případě potřeby volejte: Obecní úřad Světec  417 825 200, Starostka 606 612 377 nebo email: ou.svetec@volny.cz

Vláda prodloužila platnost usnesení, kterým se omezuje pohyb osob na území ČR do 11. dubna. Nově roušky nemusí nosit například děti do 2 let věku.

Vážení občané, šikovné ženy našich obcí pro Vás šijí látkové roušky.
V případě, že nemáte žádnou látkovou roušku kontaktujte Obecní úřad ve Světci. Roušky Vám budou dovezeny domů. Volejte na tel.č. 606 612 377, 417 825 200

Žádáme občany, aby používali ochranné pomůcky, roušky!!!!!

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem, kteří v této době pomáhají. Velice si vážíme našich žen, které našily roušky pro naše občany. Děkujeme paní Pěchové, Siřišťové, Benčíkové, Pilzové, Malíkové, Oswaldové, Wernerové, Vlčkové, Patočkové, Sádlové
Dále děkujeme všem, kteří poskytli látky na šití roušek a gumičky.
Společně toto období zvládneme!


Doprava Ústeckého kraje – změna jízdních řádů po dobu uzavření škol ZDE a ZDE
Aktuální a připravovaná opatření ve veřejné dopravě DÚK – stav k 18.3. ZDE a ZDE a ZDE a ZDE

Provozní doba Obecního úřadu od února 2020Pečovatelská služba Bílina

Televizní vysíláníZvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova – Bílina – omezení pro cestující

Povinnost čipování psů od 01.01.2020Videokronika 110 let SDH Štrbice

KULTURA

Obec Světec informuje, že
z kulturních a společenských akcí se průběžně pořizují fotografie, které se umísťují do galerie na webu obce Světec.

Obec Světec ruší zájezd na velikonoční jarmark do Úštěku, který se měl konat 11.dubna 2020.
Přihlášeným osobám bude vrácen poplatek.
Zápis do 1. třídy ZDENeznámí hrdinové (Vojtěch Preissig) – video

Další aktuality…