Vítáme Vás na internetových stránkách obce Světec

aktuality

Upozorňujeme občany, že do konce měsíce března je nutné uhradit místní poplatky za odpady, psa a pozemky ZDE

Svoz objemných odpadů
Světec a Úpoř 1.4.2023 ZDE
Chotějovice a Štrbice 8.4.2023 ZDE

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ZDE a ZDE

S platností od 1.4. bude probíhat svoz tříděného odpadu každý čtvrtek v lichém týdnu. Jedná se o svoz 120 l nádob od rodinných domů ZDE

Projekt Darujeme kroužky dětem ZDE

Odpadové hospodářství – Statistické údaje za rok 2022 ZDE

Pojízdná prodejna ZDE

Založte si identitu občana ZDE a ZDE a ZDE a ZDE a ZDE

Obecní úřad ve Světci upozorňuje všechny nájemce hrobových míst, kterým končí nájemní smlouva 31.12.2022, aby se v úřední dny pondělí a středa od 8.00-11.30 hod. a od 13.00 -16.30 hod. dostavili na obecní úřad ve Světci k prodloužení nájemní smlouvy.
V případě dotazů volejte 417 825 168.

Informace o rozšíření služby FIZ pro občany spádových obcí Bíliny ZDE a ZDE

Úřad práce ČR a jeho pomoc při finanční tísni spojené s růstem cen energií ZDE

Poplatky ZDE

UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ZDE

Spouštíme Mobilní Rozhlas ve Světci ZDE

akce

Velikonoce v Ledvicích
1.4.2023 ZDE

Ukliďme Česko 2.4.2023 ZDE

Podnikni to 4.4.2023 ZDE

Velikonoční mše svatá 12.4.2023 ZDE

ZŠ Hostomice
Zápis 12.a 13.4.2023 ZDE

Jarní koncert
14.4.2023 ZDE

Bílinský zpravodaj ZDE

Obec Světec informuje, že
z kulturních a společenských akcí se průběžně pořizují fotografie, které se umísťují do galerie na webu obce Světec.