Projekt – Revitalizace brownfieldu Světec

Demolice školy a následná revitalizace budovy ve Světci. Projekt byl realizován z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR – podpora revitalizace území