Investiční akce roku 2019 podpořené Skupinou ČEZ, Nadací ČEZ