Sběrný dvůr

Obec Světec má uzavřenou smlouvu s Technickými službami města Duchcova, s.r.o. o převzetí odpadu do sběrného dvora Technických služeb v Duchcově (Bezručova 476/28, Duchcov)

Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Občané obce Světec, Chotějovice, Štrbice a Úpoř mohou do sběrného dvora v Duchcově odvézt maximálně 350 kg odpadu/1 obyvatel/rok.

Občané (fyzické osoby, nikoliv podnikatelské subjekty) obce Světec, Chotějovice, Štrbice a Úpoř mohou svůj vyprodukovaný odpad odvézt sami na svěrný dvůr v Duchcově. K převzetí odpadu zaměstnancem ve sběrném dvoře v Duchcově je nutné předložit občanský průkaz k prokázání bydliště v obci Světec a jejich částí.

Provozní doba sběrného dvora TS v Duchcově
pondělí – pátek   7.00-17.00 hod. 
sobota                  7.00-14.00 hod.